Serveis Mèdics

Direcció

Es el conjunt de totes les persones que treballen a Serveis Mèdics que fa possible una atenció personalitzada cap al pacient i una prestació eficient dels serveis, ja no només des de l’àmbit mèdic sinó també des de la direcció.

DIRECCIÓ

Dr. Juanjo Avendaño Rodríguez

GERÈNCIA

Lídia Cantarero Lorca