Serveis Mèdics

Direcció

Es el conjunt de totes les persones que treballen a Serveis Mèdics que fa possible una atenció personalitzada cap al pacient i una prestació eficient dels serveis, ja no només des de l’àmbit mèdic sinó també des de la direcció.

DIRECCIÓ

Dr. Juanjo Avendaño Rodríguez

GERÈNCIA

Lídia Cantarero Lorca

NOTA INFORMATIVA

Alerta COVID‑19

En aquests moments tan difícils volem seguir tenint cura de la teva salut doblant els recursos dels nostres serveis d'urgències de 8.00 a 22.00 i augmentat la disponibilitat per a les consultes no presencials dels Metges de Família (consultes telefòniques o per correu electrònic) perquè ens sentis propers i poder donar la millor resposta possible a les teves necessitats.