Serveis Mèdics

Equip administratiu

Es el conjunt de totes les persones que treballen a Serveis Mèdics que fa possible una atenció personalitzada cap al pacient i una prestació eficient dels serveis, ja no només des de l’àmbit mèdic sinó també des de l’àmbit administratiu. L’equip administratiu està repartit en diverses àrees de gestió interrelacionades entre elles: unitat d’Acollida, departament de Facturació i departament de control de gestió de sistemes d’informació.

DEPARTAMENT DE COMPTABILITAT

Isabel Ramírez Juanola

DEPARTAMENT DE FACTURACIÓ

Cristina Espinar Redondo

UNITAT D'ACOLLIDA

Assumpció Genové Marcó

Carla Matilla Rubirola

Carme Torrecillas Boada

Eva Ayala Ayala

Laura Reina Casademont

Laura Martil Guerrero

Sabina Jordán Sánchez

Sandra Artero Rodriguez

Cristina Pont Orri

DEPARTAMENT D'INFORMÀTICA

Astrid Jaumà Blume

Aitor Palomares Lozano