Serveis Mèdics

Història

Serveis Mèdics està format per un grup de metges amb la voluntat de desenvolupar un model assistencial que es basa en la figura del Metge de Capçalera com a referent del pacient i la seva família per a solucionar la majoria dels problemes de Salut utilitzant els  procediments i intervencions mes adients en cada moment.

 

Una condició fonamental d’aquest model resideix en el fet que el personal de Serveis Mèdics ha de sentir-se totalment compromès  en el procés assistencial. Quan el professional adquireix aquest sentiment es fa palès, i s’estableix la relació de mútua confiança que permet donar la millor resposta als motius de consulta  dels nostres pacients i, en definitiva, buscar la solució més efectiva i satisfactòria pels problemes de salut de la gent.

Serveis Mèdics ha desenvolupat i consolidat en la sanitat privada de Girona un nou concepte d’assistència sanitària, que integra la figura tradicional del Metge de Capçalera amb la medicina especialitzada i els coneixements i les tècniques de diagnòstic i de tractament de la més alta qualitat mitjançant:

  • La integració progressiva d’especialitats mèdiques i quirúrgiques
  • L’establiment d’un programa de sessions clíniques conjuntes amb els especialistes per la definició de protocols conjunts segons patologies per tal d’unificar els criteris en benefici del pacient
  • La implicació del pacient en la seva patologia, fent-lo partícip de les decisions terapèutiques indicades.
  • Una eina fonamental per a l'èxit del projecte és la Història Clínica Electrònica compartida que facilita la participació i el consens de tots els seus professionals garantint, sempre des del marc de la confidencialitat i la protecció de dades individuals, una visió global i integradora dels possibles problemes de salut que presenta una persona.

Tot aquest seguit d’accions ha permet un marc assistencial integrat, en que el treball de cada professional aporta el coneixement necessari per garantir la millor atenció possible. Basat en el coneixement de la persona i dels seus problemes de salut, optimitzant la qualitat assistencial i l’efectivitat de l’exercici professional.

Aquesta atenció al pacient no finalitza en el nostre centre, ja que l’equip mèdic està en continua relació amb els hospitals i les clíniques, la qual cosa permet garantir una atenció de major complexitat, i el posterior control i seguiment, en la mateixa línia d’acció diagnòstica i terapèutica, amb el conseqüent benefici que això suposa per el pacient.

El camí recorregut, l’experiència pròpia i dels nostres clients que ens han fet confiança, fa que avui en dia Serveis Mèdics sigui un dels centres ambulatoris de referència a la província de Girona. Treballant actualment per més de 60 entitats d’assegurança privada, atenent a més de 17.500 persones a l’any, disposant de més de 80.000 historials clínics oberts i realitzant més de 100.000 actes assistencials (vistes y procediments) a l’any.

"Un equip mèdic professional i accessible"- "Serveis Mèdics"

NOTA INFORMATIVA

Alerta COVID‑19

En aquests moments tan difícils volem seguir tenint cura de la teva salut doblant els recursos dels nostres serveis d'urgències de 8.00 a 22.00 i augmentat la disponibilitat per a les consultes no presencials dels Metges de Família (consultes telefòniques o per correu electrònic) perquè ens sentis propers i poder donar la millor resposta possible a les teves necessitats.