En moltes ocasions els problemes de salut requereixen la intervenció de professionals especialment formats, per a donar-los-hi resposta. El treball coordinat de la medicina de família i les especialitats mèdiques, així com la disponibilitat dels mitjans diagnòstics necessaris, garanteix la valoració i resolució de problemes específics i el seguiment i cura dels mateixos en el temps.