Serveis Mèdics

Department: Médicos

Dra. Anna Baulida Estadella
,

Dr. Lluís Terradellas Oliver
,

Dra. Montserrat Brussosa Roca
,

Dr. Pau Carranza Muñoz
,

Dr. Ramon Costa Dalmau
,

Dra. Gemma García De Manuel
,

Dr. Ramon Domingo Ferrerons
,

Dr. Carlos Augusto Ardila Cuervo
,

NOTA INFORMATIVA

Alerta COVID‑19

En aquests moments tan difícils volem seguir tenint cura de la teva salut doblant els recursos dels nostres serveis d'urgències de 8.00 a 22.00 i augmentat la disponibilitat per a les consultes no presencials dels Metges de Família (consultes telefòniques o per correu electrònic) perquè ens sentis propers i poder donar la millor resposta possible a les teves necessitats.