Serveis Mèdics

Proves

Proves

Prevenir és la millor forma de curar. A Serveis Mèdics tots els professional ho entenen així i incorporen en la seva practica assistencial les activitat preventives que poden ser d’utilitat a cada pacient en funció de les seves condicions.

A Serveis Mèdics s’ofereixen dins la pròpia activitat assistencial serveis preventius en funció dels problemes i característiques del pacient. Així, mitjançant el coneixement acurat dels vostres riscos sanitaris els nostres professionals us poden oferir, consells preventius, proves de detecció precoç recomanades, revisions preventives recomanades, vacunacions sistemàtiques i estacionals, revisions generals de salut, etc.

A Serveis Mèdics no hi ha professionals específics per fer prevenció, tots els nostres professionals incorporen les activitats preventives recomanades en la seva activitat assistencial normal.

PROVES EN

Al·lèrgia

 • Espirometria
 • Espirometria forçada
 • Proves de broncodilació
 • Prick Test
 • True Test
 • Patch test, proves de contacte
 • Test provocació bronquial, basal, metacolina, histamina, esforç

Aparell digestiu

 • Anuscòpia
 • Rectoscòpia
 • Colonoscòpia Total
 • Polipectomia
 • Gastroscòpia

Cardiologia

 • Ecocardiografia Doppler Color
 • Electrocardiograma
 • Holter
 • Mapa de tensió arterial

Cirurgia Vascular

 • Ecografia Doppler
 • Ecografia de troncs supraaòrtics

Ginecologia/obstetrícia

 • Ecografia ginecològica
 • Ecografia obstètrica
 • Ecografia doppler color
 • Ecografia Tridimensional i 4D

Oftalmologia

 • Tonometria (mesura de la tensió ocular)
 • Campimetria (estudi del camp visual)
 • Estudi de l’agudesa visual
 • Examen de la visió dels colors
 • Gonioscòpia
 • Paquimetria
 • Topografia corneal

Otorrinolaringología (ORL)

 • Audiometria
 • Exploració microscòpica
 • Exploració fibroscòpica
 • Impedanciometria
 • Laringoscòpia

Pneumologia

 • Espirometria
 • Proves de broncodilació
 • Prick Test
 • Polisomnografia respiratòria

Radiologia

 • Ecografia abdominal completa
 • Ecografia articular
 • Ecografia ganglis limfàtics retroperitoneals
 • Ecografia ginecològica
 • Ecografia gl. salivals
 • Ecografia hepàtica
 • Ecografia hepatobiliar
 • Ecografia mamària
 • Ecografia muscular o tendinosa
 • Ecografia quist de línia mitja
 • Ecografia renal
 • Ecografia renovesical
 • Ecografia renovessicoprostàtica
 • Ecografia testicular
 • Ecografia tiroïdal

Reumatologia

 • Ecografia muscular
 • Ecografia articula

Traumatologia

 • Ecografia muscular
 • Ecografia articular

Urologia

 • Fluxometria
 • Urodinàmia
 • Ecografia reno-vesico-prostàtica

NOTA INFORMATIVA

AHORA SOMOS GRUP ALFAMEDIC